Dokumentet finns att ladda hem här (högerklicka och välj ‘spara mål som’)

Hyllinge GIF är en förening som drivs på sociala värderingar. Detta innebär att alla
som kommer till oss ges möjlighet att ta del av vår verksamhet.
I vår verksamhet har alla lika värde, vi gör ingen skillnad på pojkar eller flickor,
heller ingen skillnad på människor oavsett funktionshinder, religion eller etnisk
ursprung.

MÅLSÄTTNING : Vi skall sträva efter att alla ungdomar skall känna glädje under
tiden de är aktiva i vår förening. Vi skall aktivt rekrytera
ungdomar och vuxna till uppdrag inom föreningen såsom
ledare, domare ,funktionärer och styrelsemedlemmar . Vi skall
även genomföra knattefotboll förutom den vanliga ungdom-
herr/dam fotbollen. Vårt mål är även att Hyllinge GIF strävar
med spel i högre division.

INNOVATIV: Nyskapande, förbättrande
Vi ser till att man tränar och spelar i den åldersklass man tillhör
Vi ser även till att spelare får möjlighet att träna och/eller spela
med åldersklassen över sin egen

POLICY : Hyllinge GIF skall med våra ungdomar i centrum och med engagerad
ledning samt välutbildade tränare och lagledare, verka för att stärka
ungdomarnas sociala kompetens samt utveckla deras idrottsliga
förmåga, både i lag och individuellt.

MISSION: Fotboll för alla

DEVIS: En tråd – En familj – En klubb

KÄRNVÄRDE: Gemenskap – Vi låter alla vara med på resan
Bekräftelse – Vi låter alla bli sedda
Fair – play – Vi är ärliga på och utanför plan
Mångfald – Vi ser olikheter som en styrka
Utveckling – Vi ser till att alla växer
Glädje – Vi trivs med Hyllinge GIF

KRAVPROFIL LEDARE :
– Hög närvaro och väl förbered
– Vara ett positivt föredöme
– Viktigt att föra en dialog med sitt lag och föräldrar
– Styr träningen, men är lyhörd för allas åsikter
– Upprätthålla god och positiv stämning-kunna ge beröm
– Ta tag i osämja direkt-vara konsekvent
– Alltid verka för fair-play
– Informationsmöte minst 2ggr/året
– Vid förhinder-skall ersättare ordnas

KRAVPROFIL SOM SPELARE:
– Göra allt för att bidra till god kamratskap
– Motarbeta mobbning och rasism, alla är lika mycket värda
– Ha en positiv grundinställning
– Arbeta för rök-drogfri miljö
– Vi ger allt i både träning och match
– Vi behandlar lagkamrater,motståndare,publik,domare med respekt
– Vi tränar inte, eller spelar match, om vi inte är krya
– Vi håller överenskomna tider och meddelar frånvaro i god tid
– Vi lever upp till begreppet fair-play
– Vi är noga med hygien och duschar alltid efter träning och match
– Vi företräder alltid föreningen och är ett föredöme för alla åldrar
– Vi har betalat medlemsavgiften som är en förutsättning för att få
att få träna och spela match
– Vi hjälper till med att tillföra medel till föreningen genom att ställa
upp vid lotteriförsäljning och andra aktiviteter

FÖRÄLDER I HYLLINGE GIF

Hyllinge GIF har som ambition att ständigt utveckla och förstärka föreningskänslan
den skall utvecklas, inte bara bland våra spelare och ledare, utan också bland föräldrarna.
Det är viktigt för alla att känna samhörighet och gemenskap, samt att känna föreningens
stöd i både med och motgång. Intresserade och engagerade föräldrar gagnar såväl barnen som föreningen. Att föräldrar stöttar och uppmuntrar spelarna och ledarna är en förutsättning för
en väl fungerande ungdomsfotboll och en stark föreningskänsla.

. Att berömma istället för att leta fel. Beröm ger barn och ungdomar självförtroende

. Att stödja föreningen, laget,ditt och andras barn i både med och motgång

. Att aldrig tala illa om tränare eller domare

. Att besöka både träningar och matcher

. Att även du representerar Hyllinge. Våra barn och ungdomar ser upp till dig

. Att kunna köra till och från matcher

KANSLI

Hyllinge GIF
Örtgatan 15
265 74 HYLLINGE

042-225360
kansli@hyllingegif.com

Hjälp klubben

Stöd HGIF när du tippar.
Klicka på länken nedan:Vi samlar fortfarande in Ica Maxi kvitton. Samla in från era grannar, familj och släktingar och lämna in till oss.

Vi samlar även in alla sorts läsk/öl/cider burkar. Även om det inte är pant på dem så tar vi emot dem. Vi tillhandahåller stora gröna säckar annars kan ni själva samla i en svart sopsäck och lämna in.

Sponsorer